תרומה לקהילה

למן היווסדו, חרט לנגד עיניו, לפעול למען הקהילה, כנדבך בלתי נפרד מפעילותו של המשרד. המשרד נטל חלק במגוון רחב של פרויקטים ומיזמים לרווחת הציבור בקשת רחבה של תחומים מתוך רצון לתרום ולסייע למעוטי יכולת ולאוכלוסיות נזקקות.

כיום בין היתר פועל המשרד במסגרת הפרוייקטים הבאים:

הקדש על שם משפחת טישקביץ: שותפי המשרד לקחו חלק בפרויקט בשיתוף מחלקת החינוך של עיריית נתניה. במסגרת הפרוייקט, בני נוער מתנדבים בבתים של ניצולי שואה, ובסופו נאספו חיבורים על סיפורם האישי של ניצולי השואה לאוגדן חיבורים אודות החוויה שם משפחת טישקביץ. במסגרת הפרוייקט, בית הספר יזכה לקבל מלגה לרווחת התלמידים (מלגות לנסיעה לפולין, ביקורים ביד ושם וכו’).

הקדש על שם משפחת שפירא: המשרד מלווה פרויקט חינוכי בבית ספר בעיר נתניה-בית ספר בו מרבית הלומדים הינם ילדים ממשפחות מצוקה .

במסגרת הפרויקט ילדי בית הספר יכתבו חיבורים על ילדים בשואה, כאשר בשיתוף קרן נתניה יוקם לרווחת התלמידים, חדר לימודים מתקדם אשר יכלול מגוון רחב של אמצעי ואביזרי לימוד מתקדמים.

דב שילנסקי ושות' משרד עו"ד, כל הזכויות שמורות ©

למעלה